Barion Pixel
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da bi kar najbolje izpolnili vaše potrebe.
Kategorije / izdelki
picture

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob  oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z nakupom  potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

S-Sport International d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Pridržujemo si pravico, da v primeru morebitnih zlorab, ki omogočajo programsko podprto oddajanje naročila, le to zavrnemo.

 

KOMERCIALNI POGOJI

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Ugodne ponudbe, razprodaje, akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdalj do navedenega roka. Vse cene veljajo za en (1) kos, če ni drugače navedeno.

Naročila lahko dostavimo na vaš naslov ali na drug naslov po vaši izbiri.

Dejanski stroški obdelave naročila in dostave ali prevzema so vedno razvidni iz obračuna pred oddajo vašega naročila.

Lahko se zgodi, da je izdelek, ki ste ga naročili, pravkar pošel in ga ni več na zalogi. V tem primeru vas bomo o predvidenem novem roku dobave obvestili preko elektronske pošte.

 

ELEKTRONSKA POŠTA

Uporabnik z registracijo soglaša, da lahko upravitelj pri komunikaciji uporablja elektronsko pošto, pri čemer le ta vključuje najmanj posredovanje naslednje e-pošte:

 • potrdilo, da je bilo naročilo uspešno oddano
 • potrdilo, da je naročilo v fazi izvedbe
 • obvestilo, da je bilo naročilo oddano dostavni službi
 • obvestilo, da je naročilo pripravljeno za prevzem
 • povabilo k sodelovanju v anketi
 • obvestilo o posebnih ponudbah (akcije, razprodaje, odprodaje …)

 

CENE

Cene blaga so izražene v eurih.

Vse cene blaga so vidno označene in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Cene ne vključujejo stroškov dobave.

S-Sport si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru očitne napake v cenah. Če je pogodba zaradi očitne zmote razveljavljena, imate, v kolikor postopate pošteno, pravico zahtevati povrnitev škode, ki vam zaradi tega nastane.

 

POŠTNINA

Stroški poštnine so različni glede na izbiro načina plačila:  https://www.s-sport.si/podatki-o-dostavi

 

POŠILJANJE NA IZBRANI NASLOV

Objavljeni roki dobave predstavljajo pričakovani čas v katerem bo dostavna služba pošiljko dostavila na vaš naslov. Pošiljko lahko na vašem naslovu v Sloveniji pričakujete v predvidenem roku, pri čemer pa lahko zaradi različnih vzrokov na katere ne moremo vplivati: okvare, nesreče, napake, razmere na cesti, ..., tudi kakšen dan kasneje. Dostavna služba dostavljajo vse dneve razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Vaše naročilo bo dostavljeno na vhod na izbranem naslovu. V primerih, ko v naslovu za dostavo navedete naziv podjetja, bo dostavna služba pošiljko izročila osebi, ki je pooblaščena za sprejem pošte v navedenem podjetju. V tem primeru priporočamo, da se s pooblaščeno osebo za prevzem poštnih pošiljk v vašem podjetju o tem predhodno dogovorite.

 

ODSTOP OD POGODBE

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

 

NAROČANJE - SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo v .pdf formatu. Za kopije pogodb (računov, dobavnic), ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje.

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom na naslovu podjetja S-Sport International d.o.o. šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenih izdelkov.

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
 • izbor načina dostave izdelka;
 • izbor načina plačila;
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo;
 • seznanitev, da z oddajo naročila nastane obveznost plačila podjetju;
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila
 • ter pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.

S končno potrditvijo naročila se kupec strinja z vsemi pogoji nakupa in zavezuje k plačilu.

Barion

Barion Smart Gateway je madžarski razvoj, neodvisen od bank, namenjen za sprejem bančnih kartic in e-denarja, ki poleg nepremagljivih cen ponuja tudi številne inovativne funkcije. Uporaba je še bolj udobna po le minuti registracije. Ker varni sistem s PCI DSS certifikatom hrani številke bančnih kartic, je dovolj, da vnesete registriran e-poštni naslov in geslo za uporabo katerekoli shranjene kartice. Na spletni strani Barion lahko poročila, možnost izvoza in mesečno poslano računsko izjavo pomagajo pri poslovnih procesih in uradnem obračunavanju. Transakcije potekajo v realnem času in preko mobilne aplikacije lahko vidite prispele postavke. Uporabniki Bariona lahko s pomočjo brezplačne aplikacije Barion v vedno več trgovinah in gostinskih obratih plačujejo tudi z mobilnim telefonom, brez potrebe po gotovini ali bančni kartici. Bančno varnost zagotavlja nadzor MNB (dovoljenje MNB: H-EN-I-1064/2013). Zaščito pred zlorabo bančnih kartic obravnavamo fleksibilno in pravično.

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

S-Sport International d.o.o. bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

Naročila, ki niso oddana skladno s temi pogoji ali pa so bili pri uveljavitvi komercialnih pogojev pri oddaji naročila uporabljeni načini, ki jih lahko označimo kot nedovoljeno uporabo elektronske izmenjave podatkov, bodo stornirana. S-Sport International d.o.o. lahko naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

 

REKLAMACIJE OB PREVZEMU POŠILJKE

Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih ali je prišlo do poškodbe blaga med prevozom, se obrnite na dostavno službo, ki je izvršila dostavo.

Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Vse kasnejše reklamacije glede poškodb blaga ali prevzete količine prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi naše podjetje ne more rešiti ali upoštevati. Morebitne poškodbe vnesite v zapisnik, katerega je dostavljalec dolžan podpisati. Zaželjeno je tudi, da je poškodba zabeležena s fotoaparatom.

 

ZAVRNITVE IN SPREMEMBE RAČUNOV

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. Če ste davčni zavezanci, ta podatke vnesite pred oddajo naročila. Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih (8) dni od prevzema blaga. Vse upravičene in s temi pravili skladne zahteve za zamenjavo naslova prejemnika računa bomo izvedli tako, da bomo najprej stornirali prvo naročilo in pripravili novo ponudbo in račun za novega prejemnika.

 

ZAVRNJENI PAKETI

Zavrnitev naročila ne pomeni odstopa od pogodbe. Če je bilo naročilo že odposlano, je kupec dolžan paket prevzeti in ga, če je bil zahtevan s povračilom, plačati. Kupec lahko nato vrne naročilo v skladu s Pogoji preklica/vračila in krije vse stroške vračila. Če naročilo ni sprejeto ali prevzeto v 15 dneh po dostavi, se to šteje za nenapovedan odstop, ki ni kategoriziran kot odstop od pogodbe. Stranka je odgovorna za kritje dodatnih stroškov vračila. Neplačilo stroškov vračila ali zavrnitev brez nadaljnjega plačila povzroči izterjavo zadevnega zneska prek zunanjega organa/pogodbenika.

V primerih goljufivih naročil bo naslov IP, povezan z naročilom, posredovan v nadaljnjo preiskavo in obravnavan kot zloraba.

 

VRAČILO IZDELKOV - ODSTOP OD POGODBE

Fizične osebe imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka na naš naslov, S-Sport, 1000 Ljubljana, Cesta v Prod 84, pisno sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na naš naslov, mora prejeto blago na naš naslov vrniti najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne pisne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe ali izpolnjen obrazec za vračilo blaga dodati k vrnjenemu izdelku; zgolj vračilo izdelka ne šteje kot odstop od pogodbe.

Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Priporočamo vam, da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče. Pri odpiranju embalaže pazite, da embalaže ne poškodujete, ter da embalažo vključno z vso vsebino, ki je varovala vaš izdelek in posamezne dodatke, skrbno shranite vsaj pol leta od dneva prevzema, tako da bodo vaši stroški pri morebitnem vračilu čim manjši. Upoštevajte, da sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Kupec naročenega blaga pod navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjih primerih:

 • če je izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (na primer smuči ali žoge izdelane po meri)

Vračilo prejetega plačila bomo izvedli v najkrajšem možnem roku, ki ne bo daljši od 14 dni, z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). Edini strošek, ki v tem primeru bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga ter v primeru, ko vrnjeni izdelki niso nepoškodovani in v nespremenjeni količini, tudi ustrezna odškodnina, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu.

Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej

 

REKLAMACIJE

V primerih, ko je s prejetim izdelkom karkoli narobe v taki meri, da ga želite zamenjati, ga lahko vrnete na naš naslov. Izdelki, ki jih vračate, naj bodo nerabljeni, nepoškodovani oziroma takšni kot ste jih prejeli ter v originalni embalaži, sicer vam bomo v primeru vašega vračila izdelka obračunali ustrezno odškodnino, katera bo z zapisnikom ocenjena ob vračilu blaga. Pri vračilu obvezno priložite kopijo računa. Če nam boste poslali izdelek brez računa vas bomo preko e-pošte ali navadne pošte zaprosili za manjkajočo dokumentacijo. Prosimo, da upoštevate, da kot datum prejema izdelka šteje datum, ko prejmemo izdelek in celotno zahtevano dokumentacijo. V primerih, ko zahtevane dokumentacije ne boste dostavili v roku 7 dni po oddaji našega obvestila, vam bomo izdelek na vaše stroške vrnili.

Določila prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za vse nakupe podjetij ter drugih pravnih oseb.  

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Upravičenost vaše reklamacije bomo preverili ter vas v roku 8 dni obvestili o rezultatu postopka in nadaljnjih korakih.

 

GARANCIJA

Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca. Garancijo lahko uveljavljate le z originalnim računom!

Garancija preneha veljati pri:

 • okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile
 • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja
 • pri spremembah na izdelku
 • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k izdelku
 • pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
 • pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.

 

STVARNE NAPAKE

Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite račun tako da bo postopek hitreje stekel.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na našem naslovu, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

 

SPLETNO REŠEVANJE SPOROV

Evropska komisija je  predstavila novo platformo, ki bo potrošnikom in trgovcem pomagala pri spletnem reševanju sporov v zvezi z nakupi na spletu. Platforma za spletno reševanje sporov je enotna vstopna točka, ki potrošnikom in trgovcem v EU omogoča reševanje sporov v zvezi z domačimi in čezmejnimi spletnimi nakupi. Prek nje se spori posredujejo nacionalnim organom za alternativno reševanje sporov, ki so povezani s platformo ter so jih države članice izbrale v skladu z merili kakovosti in jih priglasile Komisiji.

Spletno reševanje sporov - povezava: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi S-Sport International d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

DODATNE POJASNILA

 

Povezava do Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)

 

43. člen

 Pogodba, sklenjena na daljavo, po tem zakonu je pogodba, sklenjena med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

 Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po tem zakonu je pogodba med podjetjem in potrošnikom:

 1.      ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov podjetja;
 2.      za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje točke;
 3.      ki je sklenjena v poslovnih prostorih podjetja ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani podjetja ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori podjetja;
 4.      ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev.

 43.b člen

 Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 25.b člena tega zakona najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:

 1.      naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;
 2.      naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;
 3.      stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
 4.      pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega zakona, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
 5.      navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
 6.      stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 7.      stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona;
 8.      neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 9.      obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
 10.   minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
 11.   možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;
 12.   obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.

 

Prejšnji odstavek se uporablja tudi za pogodbe o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu podatkov.

 Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

 Pri prodaji na javni dražbi se podatki o podjetju iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena ter 2. točke prvega odstavka 25.b člena nadomestijo s podatki dražitelja.

 Informacije iz prvega odstavka tega člena so sestavni del pogodbe in se lahko naknadno spremenijo le z izrecnim soglasjem pogodbenih strank.

 Informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena lahko podjetje zagotovi potrošniku na obrazcu iz devetega odstavka tega člena. Šteje se, da podjetje potrošniku zagotovi informacije iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena, če pravilno izpolni obrazec iz devetega odstavka tega člena in ga posreduje potrošniku.

 

Če podjetje potrošniku ne posreduje informacij o dodatnih stroških iz 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena, tretjega odstavka tega člena ter 4. točke prvega odstavka 25.b člena tega zakona, jih potrošnik ni dolžan plačati.

 Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja v zvezi z obveščanjem potrošnika nosi podjetje.

 Obliko in vsebino obrazca z informacijami v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, s pravilnikom predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.

 

43.č člen

 Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, podjetje pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu, če se potrošnik s tem strinja, v enostavnem in razumljivem jeziku zagotovi čitljive informacije iz prvega odstavka 43.b člena tega zakona.

 Podjetje potrošniku posreduje izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o sklenjeni pogodbi na papirju ali, če se potrošnik s tem strinja, na drugem trajnem nosilcu, vključno s potrdilom o predhodnem izrecnem soglasju glede začetka opravljanja storitev in privolitvijo potrošnika v skladu s 13. točko petega odstavka 43.č člena tega zakona, če je to potrebno.

 Podjetje lahko začne z opravljanjem storitev ali dobavo vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega ogrevanja v odstopnem roku iz 43.č člena tega zakona na podlagi izrecne zahteve potrošnika na trajnem nosilcu podatkov.

 

43.d člen

 Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

-       izpolnjevanja pogodbe ali

-       sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

 Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

 Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

 Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

 Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

 Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

 Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

 Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

 Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in a43.e člena tega zakona.